بد حجابی موجب آسیب های جسمانی خطرناکی می شود...

نگهداری از سگ نیز همچنین. 

این یک اشتراک بین سگ بازی و بد حجابی است.

اما فقط آسیب جسمی نیست.

آسیب های روحی و روانی مهم تر از این هاست.

اما چه آسیبی؟

نگهداری از سگ بدلیل انواعی از بیماری های زجر آور و عجیب و غریب بدون درمان همچون نوعی انگل روده ای که روده ها را سوراخ می کند و موجب مرگ در اثر خونریزی های ریز در سراسر روده انسان می گردد‌.

این انگل در مدفوع سگ ها موجود است و بدلیل اینکه توسط جانور در بدنش بوسیله خودش پخش می گردد و در محیط نیز گسترش می یابد، سپس به بدن انسان و سایر جانداران به راحتی وارد شده و او را به زجر آور ترین حالتها می رساند و گاهی پس از سالها مشکلات هاضمه و درد و اسهال خونی و تنبلی روده، او را به بدترین و کثیف ترین حالت می کشد.

البته فقط اینها نیست و قضیه پیچیده تر از این هاست. این انگل که سری به اندازه دو برابر تیزی سنجاق دارد از بدترین نوع انگل هاست که در سگها پر است اما این انگل به راحتی قابل تشخیص نیست چون دوره فعال و غیر فعال دارد و حتی ممکن است سالها در بدن موجودات مرتبط با سگ پنهان و غیر فعال بماند اما وقتی فعال شد..‌.

می توانید این لینک را ببینید

لینک بالا توسط آموزش دهندگان نگهداری از این موجودات خطرناک تولید شده!

بله، بد حجابی می تواند به انواع سرطان منجر شود.

تاثیرات آلودگی و انواع تشعشعات محیطی نوری و غیر نوری، آسیب های پوستی و لایه های پوست، انگل ها و قارچ ها، حشرات گزنده و موجودات ذره بینی یا میکروسکوپی که روی پوست و موی بدون پوشش و البته حساس به راحتی شروع به زیستن می کنند، تاثیر گرما و سرمای اطراف مخصوصا موقع ورود سریع از محیط گرم به محیط سرد و خلاف آن...

تماس با انواع وسایل و هوا و گاهی سایر محیط های عمومی یا حتی در معرض جامعه انسانهای دیگر قرار گرفتن می تواند از مضرات کامل نبودن حجاب باشد.

از بین رفتن رطوبت و چربی پوست و آلوده شدن و تجمیع آلودگی ها در چربی بدن...

کافی است بخشی از صورت انسان که پوشیده بوده با بقیه بافت صورت که پوشیده نبوده مقایسه شود.

حتما این را می دانید که پوست و موی بدن انسان مخصوصا پوست حساس برخی، نیاز به محافظت کامل در برابر محیط اطراف دارد.

بانوان که نسبت به بیماری ها و نور خورشید، گرما و سرمای محیط، عوامل میکروبی و انگلی و غیره حساس ترند، به شدت زودتر از آقایان دچار فرسودگی و آسیب های ناشی از این عوامل می گردند.

اما بانوان که باید با حوصله و فرصت و لطافت به فعالیت سالم در جامعه، حمایت فرزندان و تعالی و رشد یک جامعه بزرگ شامل همه محرمان خود بپردازند، همچنین بهتر است تا از آلودگی ها بسیار بیشتر از بقیه، دور و عاری باشند.

یک زن کافی است تا از چشم نا محرم کاملا پنهان باشد و همسر او نیز با اعتماد به محرم خود بتواند از طریق او اقدام به شناختش نماید.

اما جامعه محرم با او شامل همه بجز مردان نامحرم است. این یک جامعه بزرگ است!

این موضوع عفت شامل مردان نیز می شود.


معمولا خودنمایی تحریف شده و لجام گسیخته در کنار سختی های زندگی امروزی را به عنوان فرار از سختی ها و شیرجه در رهایی لذت بی رنج جوانی به عنوان یک راه پر خطر می دانیم.