AntiSocialNetworks

شبکه های ضد اجتماعی که به جای نزدیکتر کردن جوامع به هم آنها را متفرق تر می کنند و ابزاری برای اهداف تفرقه افکنان شده اند تا ملت ها را تکه تکه کنند و راحت تر هضم کنند.

ملت هایی که با زبان انگلیسی تفرقه افکن مشغول گفتگو هستند تا نکند به هم نزدیکتر شوند!

اینکه ما از هم جدا هستیم و نژادها و مرزها را بهانه می کنیم فقط راز حکومت بر ما است.

اما چرا اینهمه دشمن به جان اتحاد بشری انداخته اند؟

چرا نمی خواهند کشورها با هم رفیق باشند؟

زیرا اگر دو کشور با هم رفیق نباشند می توان آنها را دو دشمن جداگانه ضعیف دانست اما اگر با هم باشند یک دشمن متحد در دو جایگاه متفاوت و دارای یک هدف مشترک خواهند بود.

مثلا اروپایی ها مگر سوریه و ترکیه را از هم جدا نکردند؟

حالا عاقبت چه شد؟

اینها هر دو با هم بودند...

الان هم می دانند که اشتباه بزرگی کرده اند و اکنون کسی آنها را به تنهایی کمتر قدرتمند می شناسد مگر آنکه تسبیح آنها مثل الان ضد تروریسم متحد و یکپارچه شود و نخ تسبیح آنها یکی شود.

اصولا اتحاد چیز خوبی است و ربط سیاسی قدرتمند می تواند قدرت بسازد. منظورم البته قدرت دفاعی است نه قدرت تهاجمی که برخی برای آن نقشه ها داشته اند.

فکر اینکه برای هضم بهتر غذا باید ارتباط میان تکه های غذا حذف شود را دارند...

اما حالا بگذریم که یک عده به چه رویاهایی برای این تفرقه ها می اندیشند.

برای آنها لحظات خیلی مهم است.

برای ما هم اهمیت دارند این لحظات و ما هم برای عمر و جان خود اهمیت قائلیم.

ولی دنبال چه هستند؟

اگر دقت کنید در شبکه های اجتماعی همه را با هم می کوبند

اما روی یک سری چیزها با هم متحد هستند.

بله آنها هم اتحادی دارند بسیار سست اما مبتنی بر پول

یعنی اتصالگر اینها منافع مالی است

می خواهم یک مثال خاص و ویژه برایتان بزنم...

اینها خوب می دانند که در میان خودشان افرادی هم هستند که ممکن است عضو رسمی آنها نباشند و فقط برای درآمد آمده باشند و در شبکه های ضد اجتماعی مشغول باشند.

مثلا اگر بتوانند فقط جامعه ای غنی از فرهنگ را با تهاجم ضد فرهنگی تهی کنند دیگر مهم نیست که سرانجام آن چه می شود!

فقط می دانند که خودشان هم درگیر هزاران گرفتاری شده اند و اسیر بازی سردرگمی هستند که از آن فقط تغذیه می کنند.

راه برگشت هم معمولا برای آنها گذاشته نمی شود که فکر برگشت کنند.

این سرنوشتی شوم برای فعالان ضد بشری و تفرقه افکن شبکه های ضد اجتماعی است.

آنها ترور شخصیت را به صورت تجربی می آموزند و بعد خودشان هم گرفتار باند بازی نحسی می شوند

و تخصص مجموعه این رسانه ها و افراد فعال تنها تفرقه افکنی بر طبق یک نقشه خاص (کندن یک تکه خاص از یک بدنه) و با اهداف مالی است.