به جای اینکه هر روز در پی قوانین جدیدی باشیم که به آنها به سختی می توان عمل کرد!

به جای آنکه اینقدر کار محاکم دادگسترمان را سخت کنیم که برای یک پرونده و حق ساده نیاز به کارشناسان سطح عالی و وکلای مرتبط با سازمان پیدا کنند!

به جای آنکه مردم گرفتار و سرگردان بازرسی ها و دیوان ها شوند...

بیاییم خیلی ساده حق را معین کنیم

به نفع مردم نه سازمان ها و ارگان های دولتی

بیاییم اهرم قدرت قانون را در دست مردم قرار دهیم

این مردم آنچنان مطلع نیستند که چقدر ساده نمایندگانی که نامشان را در برگه ها می نویسند می توانند قوانین دلخواه تصویب کنند!

و اینکه چقدر سخت می توان با این قوانین که با یک دست بالا بردن می شوند جزو کیان کشور را می توان عملیاتی کرد و یا پیگیری نمود


قوه محترم مجریه و قضاییه و مقننه در حال کمر همت بستن برای خدمت به مردم از طریق پول نفت مردم هستند

باید به این مردم گفت که چقدر قوانین پیچیده میان سه قوه به نفع آنهاست یا چقدر راه را برایشان می تواند ساده کند

صدا و سیما هم خسته شد از بس هر روز باید قوانین جدید را مرور کند و مشکلات را به گوش مردم برساند و با پول مردم فقط سرشان را گرم کند

در طی این سالها اینهمه قانون ترسیم و اجرا شد و اینهمه پرونده هم در دادسرا ها تشکیل شد

بیاییم برای پرونده ها حکم بدهیم

بیاییم قوانینی برای بیکاری مردم ترسیم کنیم و بیاییم به جای اجرای سیاسی قوانین آنهایی را که به کار ملت می آیند اجرا کنیم


این پول مردم است که برای دستمزد می گیریم

راهبردها باید برای مردم باشند و حزب و گروه خاص و یا جناح و سیاست و کشور خاصی که طرف ما نیست که به نفعش کار کنیم

بیاییم مردم را از این بیکاری و اقتصاد مشکل دار خارج کنیم

کشورهای اطراف ما بازار مصرف خوبی هستند و مردم ما هم هوششان فقط برای اخبار قوانین گوش کردن نیست

از هوش مردم و منابع عظیم سرزمینمان کار و تولید برای مردم خودمان تولید کنیم

نباید منابع اولیه کشورمان خام و مفت فروخته شوند برای پول کارمندان و بقای ما

باید مواد اولیه و خام را از خارج وارد کنیم!!

نه اینکه منابع خام خود را به بهای ارزان بفروشیم قیافه هم بگیریم برای ملت!!

و ما باید فقط از منابع دیگران برای خودمان کار درست کنیم نه اینکه آنها را مشتری منابع خود ببینیم و کار اشتباه گذشته را تکرار کنیم...

و تکنولوژی را هم که داریم هدفمند همراه با این ماده اولیه تبدیل به محصول کنیم و منافعش را به این مردم ستم کشیده و جنگ زده بدهیم تا با آن بنیه نظام تقویت شود

اگر فردی بدهی پیدا کرد به جای آنکه او را جریمه هم کنیم بیاییم به او کار بدهیم

نه اینکه کارمزد های فراوان را علاوه بر بیت المال کاسب شویم

کارمزد و کلی چیزهای دیگر که از سرمایه گذاری به جای قرض الحسنه بدست آمده!!