کد ذیل را در قالب css خود اضافه فرمایید:

a[href*="http://id.blog.ir/"] {display:none;}

و به جای http://id.blog.ir

در کد بالا نشانی سایتی که شما را دنبال کرده و شما مایل به نمایش نشان آن نیستید را بنویسید.

این کد کمک می کند تا نشان و نشانی سایتهایی که وب شما را دنبال نموده اما مایل به نمایش آن در جعبه دنبال کنندگان خود نیستید در جعبه دنبال کنندگان مخفی شود.

با این روش نشان اون فرد خاص از جعبه دنبال کنندگان حذف خواهد شد.


البته در بخش نظرات هم آواتارها را می توان با روشی مشابه حذف نمود که در ذیل می آید:

img[src*="//id.bayan.ir/bayan/profile/avatar/AVATAR_ID/"] {display:none;}

هر گونه سوالی داشتید در نظرات بفرمایید.
با سپاس