از برخی مدعیان علم و فلسفه که بپرسی
همه چیز را به نظریه احتمال و شانس و همینجوری یهویی حواله میدهند
اما انگار تازگی ها کمی چرخدنده های مغزشان قفل کرده است
اینکه چطور ممکن است در ابعاد مولکولی چنین مهندسی شگرفی رخ دهد
یک کروموزوم بوسیله یک مهندس میکرونی بازسازی و تقسیم گردد
و یکی از سلول های مغز این نخاله های علم و دانش را تشکیل دهد!
نمی دانند
یعنی نمی توانند بدانند
همانهایی که عمری به ادعای داروین هایشان میمون های بیچاره را آزمایش می کردند
و خود را دانشمند می دانستند
اکنون توان این را ندارند که بدون وجود میکروسکوپ حتی در مورد 
چگونگی وقوع آن
دانش کسب کنند
چه برسد بخواهند بدون ابزار و وسایل حتی یک سلول را تقسیم کامل نمایند
مسلما مغز خودشان هم از همین جنس سلول هاست
که اگر لحظه ای خون بدان نرسد و یا
خونی لخته شود میمیرند
در همان لحظاتی که در خواب خود درگیر مرگ و زندگی هستند
بافت تغذیه کننده مغز به دستور خداوند و با علم لایزال او بافت نورون های مرتبط با
یکدیگر مغز اینها را تغذیه می کند
تا اینها بتوانند ادامه تفکرات خودشان را داشته باشند
اگر سلول چشم که درون آن شیشه (زجاجیه) است
و بیرون آن چربی
و در بافت آن نیز رگهایی تنیده شده با لوله کشی قابل انعطاف
که سلولهای رگهایش نیز با خون خود رگ تغذیه می کنند...
همان یک سلول ابتدایی اکنون بافت مغز را تشکیل داده!
یعنی هم دستوراعمل مغز را دارد هم دستورالعمل چشم و هم معده اسیدی و ضد اسید را

همان سلول می شود این نخاله هایی که اکنون روح ما را می خراشند
و سر و صدا و آزارشان زندگی را از ما سلب کرده است

همان یک سلول می شود بدن انسان
و می شود استخوان های سنگی که بر هم سوار شده اند
می شود غضروفی که رشد می کند
هماهنگ با کل بدن

حالا نمی دانم به کدام پیامبر بزرگوار خدا معتقد نیستند و کدام پیامبر بزرگوارش را
نفی رسالت می کنند

اما می دانم که عقل خودش پیام آور است
آیا این رو هم نفی می کنند؟
اینهمه خداوند در قرآن کریم اینها را نکوهش کرده

اما موضوعی دیگر هم در کار هست
اینها علم را زیر و رو می کنند اما ایمان نمی آورند

اما می دانم که خداوند اراده کرده تا
از نتایج همین کاوشگری های اینها
ما بتوانیم به این ایمان نزدیک تر شویم

به پاس زحماتی که اینها می کشند
اما در گمراهی مانده اند
ای کاش که خداوند به خاطر همین ایمانی که بندگان با ایمان خدا
با این علم ها به آن نزدیک می شوند،
خود اینها هم هدایت شوند
و ما نیز